Oferta

OFERTA

Biuro Rachunkowe BRG posiada szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy. Świadczymy usługi w zakresie:

- prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych,
- prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
- ewidencji ryczałtu,
- obsługi płacowej i rozliczeń z ZUSProwadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

- opracowanie zasad polityki rachunkowości,
- opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie,
- dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
- ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
- rejestrów należnego i naliczonego podatku VAT,
- sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji VAT oraz przekazywanie ich do US,
- sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
- sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
- sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
- zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu,
- rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowejW ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

- dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
- prowadzimy ewidencje wyposażenia,
- sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych,
- ustalamy wysokość  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
- prowadzimy ewidencje oraz deklaracje VAT
- sporządzamy roczne deklaracje podatkoweW ramach obsługi płacowej oraz rozliczeń z ZUS:

- sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
- prowadzimy  dokumentację rejestracyjną oraz rozliczeniową pracowników oraz zleceniobiorców dla potrzeb rozliczeń z ZUS
- prowadzimy imienne karty przychodów pracowników,
- sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-40

O firmie

Nasze biuro mieści się w samym centrum Gliwic. Firma istnieje na rynku od początku 2001 roku. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w prowadzeniu księgowości możemy zaoferować pełny profesjonalizm w świadczeniu usług.

Wśród naszych klientów są firmy zarówno polskie, jak i z udziałem zagranicznym (prowadzimy również obsługę w języku angielskim), działające w różnych dziedzinach gospodarki.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dostosowujemy się do jego potrzeb, a nasza współpraca opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo podatkowe.

więcej

Dane kontaktowe

Biuro RachunkoweBiuro Rachunkowe BRG
Małgorzata Pawlak

ul. Zygmunta Starego 13
44-100 Gliwice

tel.kom:  691 721 020
e-mail: brg@brg.pl